נר נשמה עם תמונה

שנסנן קצת?
    שנסנן קצת?
      תמונה של מעמד נרות לעילוי נשמה
      תמונה של מעמד נרות זיכרון