ציור אישי + הדפסה על קאפה

דמות אחת- 200 ₪

שתי דמויות- 250 ₪

שלוש דמויות- 300 ₪

ארבע דמויות- 400 ₪

חמש דמויות- 500 ₪