שנסנן קצת?
    שנסנן קצת?
      קרוסלה אחת + מגש לבן
      קרוסלה כפולה + מגש אפור