שנסנן קצת?
    שנסנן קצת?
      קרוסלה כפולה + מגש אפור
      2 קרוסלות + מגש אפור