שנסנן קצת?
    שנסנן קצת?
      תמונה של קרוסלת תמונות עם שעון, מטען לטלפון ומגש אפור
      הקרוסלה מגיעה עם השעון המצ"ב!