הבטחה למחיר הטוב ביותר

הספק מתחייב כי לא יציע מחיר טוב יותר מאשר מפורסם באתר שבנג, עבור מוצר זה.